A dévai református templom muzeális emlékei

A dévai régi református templom eredetileg katolikus templomnak épült és a Hunyadi család bőkezűségének köszönhette létezését. Az impozáns építmény Szent Miklósnak szentelik, magassága 39 méter volt. Az évek során a templomba több fontos személyiség sírboltja is helyet kap. Ezeket a sírköveket a lebontáskor átmentik az új templom falaiba.

Bajomi Katalinné

Bajomi Katalinné

A legrégebbi Dobó Domokosné Bajomi Kata sírköve, aki az 1554-ben dühöngő pestis járvány áldozata lett csecsemőkorú gyerekével együtt. A sírkő 172 cm magas és 71 cm széles, a déli mellékajtótól balra van befalazva. Bajomi Kata, Dobó Domokos erdélyi alvajda felesége volt, aki az Egri vár hős védője, Dobó István testvér öccse.

Tordai Sándor András, első református superintendens sírköve a katedrán hátul, a papi szék és az első kórus között helyezték el az északi falba. A sírkő magassága 178 cm és szélessége 91 cm.

Tordai Sándor András

Tordai Sándor András

Címere egy biblia, a felirat a pap tevékenységét dicsőíti. A sírkő felett kapott helyet a középkori szentély egyik záróköve, mely a Szapolyai címert ábrázolja.

Vele szemben helyezték el Sulyok Zsófia sírkövét, aki a fejedelmi Báthory családdal volt rokonságba. A sírkő alsó felén a családi címer helyezkedik el, a szöveg rövid leírást ad családi származásáról, gyerekeiről, férjéről (Geszthy János), özvegységéről. 1590-ben halt meg, 64 éves korában, Ferencz fia, Déva vár alatti házában. Itt is a sírkő felé helyezeték az eredeti szentély második zárókövét, mely a Jagelló család címerét ábrázolja.

Sulyok Zsófia

Sulyok Zsófia

Fia, Geszthy Ferencz is a templomba temetkezett, de síremlékét Básta katonái 1603-ban feltörték, tönkretették, ezért nem került át az új templomba sem.

– Barcsai Gergely – Nagynaláczy Sára

A karzat közepén, a főbejáróval szemben, jobb oldalt van befalazva, losonczi báró Bánffy György, Erdélyország gubernátorának és nővérének Galanthai Esterházy Jánosné, született báró Bánffy Ágnes, 1817-ben itt eltemetett nagyszüleinek nagybarcsai Barcsai Gergelynek, (1752-ben halt meg, mint Zaránd megye főispánja) és nejének naláczi Nagynaláczy Sárának (meghalt 1761 május 24), valamint, báró Bánffy Denesnének (1782), továbbá 1754-ben csecsemő korában elhunyt testvérüknek báró Bánffy Gergelynek síremléke.

A toronyban három harang kong, 100, 500 illetve 600 kilógrammot nyomnak. A nagy harangot 1926-ban, a középső harangot 1927-ben öntették a református egyház megbízásából, melynek anyagi részét adakozásból gyűjtötték össze. Mindkét harangra az ismert adakozók névsora van vésve.  A kis harang a Marosnémeti Református templomból került át, amikor az ottani eklézsia megszűnt. A harang 1760-ból származik és Segesváron készült.

Reklámok